AS Templates
Śledź transporty swojej konkurencji
Czy wiesz, dlaczego gen. Kutuzow 18.10.1812 roku całkowicie zaskoczył wojska napoleońskie pod Winkowem rozpoczynając swoją kontrofensywę? Ponieważ wywiad doniósł mu, że poprzedniego wieczoru do obozu nieprzyjaciela przybył spory transport wina...

JSP POLSKANie bój się kosztów transportu, kiedy Twój interes tego wymaga
Czy wiesz, że w 1444 roku sułtan Murad II zapłacił flocie genueńskiej po sztuce złota za każdego przetransportowanego przez Bosfor tureckiego żołnierza? Wydatek się opłacił, ponieważ kilka dni później, 10.11.1444 roku, Turcy rozgromili pod Warną wojska polsko-węgierskie i uzyskali możliwość dalszej ekspansji na Bałkanach. Dziewięć lat później zdobyli Konstantynopol. To dzisiejszy Stambuł.

Dobieraj odpowiednie środki transportu
Czy wiesz, że "boski wiatr" kamikaze, który w 1281 roku zniszczył flotę mongolską płynącą na podbój Japonii, w istocie nie był potężniejszym tajfunem niż inne tajfuny występujące w tamtym rejonie świata? Flota mongolska zatonęła, ponieważ składała się z zarekwirowanych w Chinach płaskodennych barek rzecznych, które wywracały się na morzu przy wyższej fali.


JSP POLSKAZatrudniaj właściwe osoby na stanowisku logistyka
Czy wiesz według jakiego klucza dobierał oficerów do swego sztabu generał Kurt von Hammerstein-Equord? "Inteligentni i pracowici największy pożytek przyniosą w sztabach. Inteligentni i leniwi nadają się na wszystkie szczeble dowodzenia. Decyzja przychodzi im łatwo, a ich plany odznaczają się prostotą. Głupi i leniwi wyeliminują się sami lub pozbędzie się ich armia. Najniebezpieczniejsi są głupi i pracowici. Przystępując do działania z zapałem, acz bez kompetencji, mogą wyrządzić niewyobrażalne szkody. Należy więc zdjąć ich ze wszystkich ważnych funkcji."